Tuyển sinh lớp REVIT STRUCTURE

Học Phí : 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày Khai Giảng : Dự kiến tháng 11
HV Đã Đăng Ký : 2 học viên

Giới thiệu môn học revit structure:

 • Revit Structure 2018 là phần mềm của hãng  Autodesk trong lĩnh vực thiết kế bản vẽ kết cấu. Đây là phần mềm rất mạnh cho thiết kế 3D phục vụ cho thiết kế kết cấu xây dựng, dễ dàng tạo lập các bản vẽ kết cấu thi công. Phần mềm Revit Structure rất phù hợp với tất cả các Kỹ sư, Họa viên làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc,kết cấu xây dựng. 
 • Phiên bản học revit structure tại RDSIC: học trên phiên bản 2018. RDSIC sẽ cung cấp các add-in do RDSIC tự lập trình để đảm bảo có được bản vẽ đẹp nhất, giống thực tế nhất. Đảm bảo chất lượng tối đa cho khóa học revit structure tại trung tâm.

Mục tiêu khóa học Revit Structures: (khóa học bao gồm phần cơ bản và nâng cao)

 • Bạn có thể thiết kế các bản vẽ 3D xây dựng thành thạo.
 • Sử dụng hiệu quả các công cụ trợ giúp trong việc vẽ và xây dựng bản vẽ hiệu quả, nhanh, chính xác.
 • Tạo nền tảng vững chắc cho việc tạo các mô hình kiến trúc, xây dựng 3D trong các phần mềm chuyên ngành như Revit MEP, AutoCAD MEP.`
 • Tạo, quản lý camera, sương mù, vật liệu…
 • Tự động tạo các bản vẽ 2D từ mô hình 3D.

Kiến thức cần có trước khi tham gia khoá học này:

 • Kiến thức căn bản về vẽ kỹ thuật xây dựng.
 • Đã có kinh nghiệm với AutoCAD hay đã học qua AutoCAD 2D.
 • Có kiến thức phù hợp với 1 trong các ngành Xây dựng, Kiến trúc

SAU KHI THAM GIA KHÓA HỌC :

 • Có chứng chỉ về Revit tại trung tâm sau khi học.
 • Bạn sẽ Làm Chủ hoàn toàn công cụ nhanh nhất, thông minh nhất giúp bạn tự tin nâng cao hiệu quả thiết kế và tiết kiệm thời gian.
 • Nếu Bạn là Sinh viên, Bạn sẽ có trong tay một công cụ đắc lực giúp việc thể hiện đồ án một cách sáng tạo và hiệu quả.
 • Bạn sẽ có một Quy Trình Chuẩn “ Dùng Revit làm ra sản phẩm bạn mong muốn” với mô hình huấn luyện trực tiếp trên công trình bạn đề xuất. Bạn sẽ hiểu toàn bộ quy trình thiết kế 1 bộ hồ sơ đầy đủ: từ khâu lên phương án đến lên mô hình, xuất hồ sơ thiết kế cơ sở và đến thiết kế kỹ thuật bằng.
 • Bạn sẽ được tham gia vào cộng đồng học viên của DANABIM. Tại đây, bạn tiếp tục nhận được hỗ trợ mãi mãi trong suốt quá trình sử dụng sau này.
 • Bạn sẽ được tiếp cận quy cách làm việc của các nước tiên tiến như: quy trình và tiêu chuẩn thiết kế, đây là bước đệm quan trọng giúp bạn có thể ứng tuyển làm việc tại các vị trí có mức lương hấp dẫn ở các công ty uy tín lớn trong ngành xây dựng.

Khóa học cung cấp cho bạn:

- Các khái niệm về môi trường đồ họa 3 chiều trong Revit Structure 2017.

- Các công cụ tạo mô hình 3 chiều

- Các kỹ năng thiết kế bản vẽ xây dựng theo mô hình 3 chiều …

- Tạo khối và tham khảo ngoài đối với bản vẽ 3 chiều…

- Tạo các mô hình thực qua render, các hiệu ứng môi trường..

- Lập các bảng kê vật tư.

- Kết xuất dữ liệu sang Microsoft Excel

 2.1. Giới thiệu Revit Structure

- Tạo dự án    

- Giao diện
- Khái niệm khởi tạo dự án với Revit Structure
-Tạo các bản vẽ với Revit Structure
-Khởi tạo dự án với các dịnh dạng sẵn có

2.2. Các đối tượng thiết kế kiến trúc phần 1
-Các đối tượng thiết kế kiến trúc phần
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Column Grid, Wall, Door, Windows…
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Slab, Roof, Roof Slab, Cầu thang…  
2.3. Các đối tượng thiết kế kiến trúc phần 3 &phần 4
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Curtain Wall, Structural…
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Door – windows Assembly, Profile …   
2.4.Tạo và quản lý các đối tượng kiến trúc  
-Quản lý đối tượng qua Family
- Shared parameters.   

2.5. Xây dựng bản vẽ mô hình biệt thự 3D   
-Ứng dụng các lệnh đã học để xây dựng và hiệu chỉnh các đối tượng..
-Massing  
2.6. Các lệnh tạo bản vẽ 2D từ 3D
Tạo các bảng thống kê chi tiết   
-Tạo bản vẽ 2D và 3D từ mô hình 3D
-Lệnh Section và Elevation
-AEC Dimension
-Detailing
-Tạo các bảng kê chi tiết vàv liên kết với bảng tính
-Schedule
2.7. Kết xuất bản vẽ Sheet
-Các lệnh tạo đối tượng phụ trợ  
 -Các công cụ để kết xuất bản vẽ
-Liên kết với 3DS Max và Viz Render để tạo phối cảnh
-Camera, Area, Layout Grid…
- Workset

Các phần riêng của Revit Structure 2017


1. Mô tả
Khóa học này bao gồm các  tính năng cơ bản của Revit Structure từ thiết kế cơ sở đến thiết kế kỹ thuật.

Học viên có thể học triển khai chi tiết các đối tựơng, cốt thép, thư viện, phân tích ứng suất, lực và phối hợp làm việc nhóm…
2. Curse Outline
Mô hình thông tin xây dựng -Building Information Modeling
• Building Information Modeling 
Căn bản -Revit Structure Basics 
• Giao diện - The Revit User Interface
• Làm việc với các đối tượng trong Revit - Working with Revit Elements and Families
Quan sát mô hình - Viewing the Structural Model
• Quản lý các vùng nhìn - Managing Views 
• Quản lý hiển thị các đối tựơng - Controlling Object Visibility
• Tạo mặt đứng và mặt cắt - Creating Elevations and Sections
• Làm việc với vùng nhìn 3D - Working with 3D Views
Khởi động dự án - Starting a New Project
• Khởi động dự án - Starting a Project  
• Làm việc với Tầng - Working withLevels
• Thêm lưới - Adding Grids

Tạo cột và tường - Creating Structural Columns and Walls 
• Thêm cột chịu lực - Adding Structural Columns
• Thêm tường cứng - Adding Structural Walls
Tạo khung dầm - Creating Frames 
• Thêm đà sàn - Adding Floor Framing
• Làm việc với đà chính và đà phụ -Working with Beams and Beam Systems
• Tạo khung thép - Creating Structural Steel Frames
Tạo sàn và mái - Creating Slabs and Roofs 
• Thêm dàn mái và sàn - Adding Floor Decks and Slabs 
• Thêm mái - Adding Roofs
Tạo móng - Creating Foundations 
• Thêm móng và đà - Adding Footings and Grade Beams
• Tạo móng bè - Creating Foundation Slabs and Slabs on Grade  
Thêm các đối tượng xây dựng - Additional Building Components 
• Tạo cầu thang - Creating Stairs
• Tạo ram dốc - Creating Ramps
• Tạo giếng thang - Creating Elevator Pits
Tạo các chú thích và bảng kê - Creating Plan Annotations and Schedules 
• Thêm thẻ chú thích - Adding Tags
• Thêm kích thước, ký hiệu và chữ - Adding Dimensions, Symbols, and Text
• Tạo chú thích kỹ thuật - Creating Legends
• Tạo bảng kê - Creating Schedules
Tạo mắt cắt và chi tiết khai triển - Creating Sections and Details 
• Thêm mặt cắt tường cứng và bê tông cốt thép - Adding Structural Wall Sections and Reinforcement
• Vẽ dặm - Adding Detail Lines and Detail Groups
• Du nhập bảng vẽ từ AutoCAD - Importing Typical DWG Details
• Thêm các chi tiết  bê tông cốt thép - Adding Concrete Detail Components
• Thêm chi tiết kết cấu thép - Creating Steel Details
Tạo các tài liệu xây dựng  - Creating Construction Documentation
• Làm việc với bản in - Working withSheets
• In ấn - Printing Sheets
• Xuất bản vẽ - Exporting
Làm việc với chi tiết khai triển và quản lý - Working with Detail Components and Managing
Details
• Tạo các chi tiết 2D - Creating a 2D Detail Component  
• Tạo các nhóm đối tượng 2D - Creating and Editing Detail Component Groups
• Quản lý thư viện các chi tiết điển hình - Managing a Library of Typical Details
Working with Rebar
• Khai triển théo 2D và 3D - 2D Detail Components Versus 3D Rebars
• Tạo đai thép và cốt thép trong cột và đà - Creating Rebars in Beams and Columns
• Dùng các công cụ bố trí thép sàn và tường - Using Area and Path Reinforcement in Slabs and
Walls
Làm việc với các họ đối tượng - Working with Families
• Tạo sàn trên nền sàn thép -  Creating a Slab on Metal Deck 
• Tạo sàn rổng - Creating a Precast Hollow Core Slab  
• Tạo khung dầm vát - Creating a Tapered Moment Frame  
• Tạo tấm liên kết 3D - Creating a 3D Steel Gusset Plate  
• Tạo các tấm gia cường thép - Using Steel Stiffeners  
• Tạo móng bậc - Creating a Stepped Footing  
Tạo dàn kết cấu - Creating Trusses
• Hiệu chỉnh các dàn kết cấu - Modifying an Open Web Joist  
• Tạo dàn kết cấu mái - Creating a New Truss from the Library
• Liên kết dàn kết cấu vào mái - Attaching a New Truss to a Roof
Khám phá các công cụ phân tích kết cấu  - Exploring Analytical Tools
• Làm việc với mô hình tính toán - Working with the Analytical Model
• Hiệu chỉnh mô hình tính - Adjusting the Analytical Model 
• Kiểm tra tính liên tục của mô hình tính  - Checking for Analytical Consistencies
• Bổ sung và hiệu chỉnh điều kiện biên - Adding and Modifying Boundary Conditions  
• Phân tích và cập nhật mô hình với Robot - Analyzing and Updating the Model with Robobot
Làm việc với khách hàng dùng file DWG - Working with Clients and Consultants Using
DWG Files
• Du nhập và xuất bản vẽ qua AutoCAD - Importing and Exporting to AutoCAD
• Du nhập và xuất bản vẽ qua AutoCAD Architecture - Importing and Exporting to AutoCAD Architecture

Chính sách đăng ký nhóm: Đăng ký nhóm 5 học viên, giảm 5% học phí.

Dana BIM sẽ có ưu đãi cho những bạn đăng ký còn là sinh viên.

Các chế độ giảm học phí theo chính sách của Dana BIM.

Đặc biệt : được hoàn trả 100% học phí cho học viên nếu không hài lòng.

 

Đang cập nhật...

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn