.


I. TẦM NHÌN

 

1. Mô hình hoá dự án, công trình giúp mọi người thấy, biết, hiểu, an tâm, tự tin; xây dựng, quản lý và sử dụng công trình hiệu quả hơn.

           

2. Mô hình hoá thông tin công trình (Building Information Modeling – BIM) đang và sẽ là công nghệ, quy trình phải áp dụng để nâng cao năng suất, năng lực  và hiệu quả hoạt động của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng;

 

3. BIM đem lại lợi ích cho mọi người; làm cho dự án, công trình hoàn hảo, tiện ích và hiệu quả hơn.

 

II. CAM KẾT

 

Để có thể tồn tại và phát triển, chúng tôi cam kết:

 

1. Chất lượng - Hiệu quả - Giá thành hợp lý.

 

2. Tận tình - Chu đáo - Trách nhiệm.

 

 

III. SLOGAN

 

                   “ An toàn - Chất lượng - Hiệu quả công trình”

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn