Khóa Học Sắp Khai Giảng

Tuyển sinh lớp REVIT ARCHITECTURE
Tuyển sinh lớp REVIT ARCHITECTURE
Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng : Dự kiến tháng 11
HV đã đăng ký : 3 học viên
Tuyển sinh lớp REVIT STRUCTURE
Tuyển sinh lớp REVIT STRUCTURE
Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng : Dự kiến tháng 11
HV đã đăng ký : 2 học viên
Tuyển sinh lớp REVIT MEP
Tuyển sinh lớp REVIT MEP
Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng : Dự kiến tháng 11
HV đã đăng ký : 2 học viên
Lịch khai giảng tháng 11.2017 (dạy trực tiếp tại DANA BIM)
Lịch khai giảng tháng 11.2017 (dạy trực tiếp tại DANA BIM)
Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng : Dự kiến tháng 11
HV đã đăng ký :
REVIT ARCHITECTURE K.227 NGÀY 20/08/2018
REVIT ARCHITECTURE K.227 NGÀY 20/08/2018
Học phí: 1 Triệu/Học Viên/Tháng
Ngày khai giảng : 20/8/2018
HV đã đăng ký : 5
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THÁNG 10 và 11.2017 ( kết hợp REDSUN)
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THÁNG 10 và 11.2017 ( kết hợp...
Học phí:
Ngày khai giảng :
HV đã đăng ký :

LIÊN KẾT HỢP TÁC

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn