Tuyển sinh lớp REVIT MEP

Tuyển sinh lớp REVIT MEP

Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng: Dự kiến tháng 11
HV đã đăng Ký: 2 học viên
Lịch khai giảng tháng 11.2017 (dạy trực tiếp tại DANA BIM)

Lịch khai giảng tháng 11.2017 (dạy trực tiếp tại DANA BIM)

Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng: Dự kiến tháng 11
HV đã đăng Ký:
Tuyển sinh lớp REVIT STRUCTURE

Tuyển sinh lớp REVIT STRUCTURE

Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng: Dự kiến tháng 11
HV đã đăng Ký: 2 học viên
Tuyển sinh lớp REVIT ARCHITECTURE

Tuyển sinh lớp REVIT ARCHITECTURE

Học phí: 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày khai giảng: Dự kiến tháng 11
HV đã đăng Ký: 3 học viên

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn