Tuyển sinh lớp REVIT STRUCTURE

Học Phí : 3.600.000 đồng
Ngày Khai Giảng : 15/8/2017
HV Đã Đăng Ký :

REVIT STRUCTURE
Thời lượng: 36 giờ; 3 buổi/1 tuần
Thời gian học: 18h-20h
Giảng viên: Chuyên gia Kết cấu 20 năm kinh nghiệm
Học phí: 3,6 triệu đồng / 1 học viên
Các chế độ giảm học phí theo chính sách của Dana BIM
Được tặng 1 licence trọn đời phần mềm 
SCiE-RCF - Thiết kế Tự động thép Khung không gian BTCT (trị giá 500 000 VNĐ)

 

MỤC TIÊU
Khóa học Revit Structure do Dana BIM tổ chức nhằm đào tạo và hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm một cách thành thạo để triển khai thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.
Ngay sau khi học xong, học viên có thể:
-    Sử dụng phần mềm để tạo mô hình công trình từ nền móng đến mái.
-    Sử dụng và Tạo ra được các families phục vụ cho việc tạo mô hình.
-    Biết cách giao tiếp giữa phần mềm Revit và Phân tích Kết cấu như ETABS, Robot Structural Analysis.
-    Biết triển khai chi tiết thép của tất cả các cấu kiện.
-    Biết truy xuất khối lượng
-    Hoàn thiện một bản thiết kế công trình dân dụng theo các tiêu chuẩn của Việt nam.

 

1.    Giới thiệu Revit Structure 
    1.1. Mô hình thông tin xây dựng 
    1.2. Căn bản
•    Giao diện
•    Làm việc với các đối tượng trong Revit
    1.3. Mô hình
•    Quản lý các vùng nhìn
•    Quản lý hiển thị các đối tựơng
•    Tạo mặt đứng và mặt cắt
•    Làm việc với vùng nhìn 3D
•    Làm quen hồ sơ revit structure một số công trình thực tế
    1.4. Khởi động dự án
•    Khởi động dự án
•    Quản lý các thông tin của dự án
•    Làm việc với Tầng
•    Thêm lưới, cao trình
2.    Tạo các đối tượng kết cấu
    2.1. Family kết cấu
•    Sử dụng & hiệu chỉnh các family kết cấu có sẵn
•    Tạo family cá nhân
    2.2. Tạo cột, tường-vách
•    Thêm cột chịu lực
•    Thêm tường cứng 
    2.3. Tạo khung dầm
•    Hệ sàn sườn 
•    Dầm và hệ dầm
    2.3. Tạo sàn và mái
•    Thêm dàn mái và sàn
•    Thêm mái
    2.4. Tạo móng
•    Thêm móng và dầm móng
•    Móng đơn, móng băng, móng cọc, móng bè
    2.5. Thêm các đối tượng
•    Tạo cầu thang 
•    Tạo ram dốc
•    Tạo thang máy
•    Các chi tiết kết cấu phụ: bổ trụ, lanh tô, ô văng, giằng, bể nước mái…
3.    Triển khai chi tiết kết cấu
    3.1. Chi tiết kết cấu móng
•    Mặt bằng, mặt cắt
•    Chi tiết thép
•    Tags thép
•    3D chi tiết móng
    3.2. Chi tiết kết cấu cột
•    Mặt bằng định vị cột
•    Mặt cắt dọc cột, ngang cột
•    Chi tiết thép
•    Tags thép
•    3D chi tiết cột
    3.3. Chi tiết kết cấu dầm
•    Mặt cắt dọc dầm, ngang dầm
•    Chi tiết thép
•    Tags thép
•    3D chi tiết dầm
    3.4. Chi tiết kết cấu sàn
•    Mặt bằng, mặt cắt sàn
•    Chi tiết thép
•    Tags thép
•    3D chi tiết sàn
    3.5. Chi tiết kết cấu cầu thang
•    Mặt bằng, mặt cắt cầu thang
•    Chi tiết thép
•    Tags thép
•    3D chi tiết cầu thang
    3.6. Chi tiết kết cấu thang máy, vách cứng
•    Mặt bằng, mặt cắt
•    Chi tiết thép
•    Tags thép
•    3D chi tiết thang máy, vách
    3.7. Chi tiết kết cấu phụ
•    Bổ trụ
•    Lanh tô, ô văng
•    Bể nước…
4.     Thống kê khối lượng
    4.1. Thống kê cốt thép
    4.2. Thống kê khối lượng bê tông
    4.3. Thống kê khối lượng cốp pha …
5.    Xuất hồ sơ hoàn thiện
    5.1. Tạo các tài liệu xây dựng
•    Tạo ghi chú, danh mục bản vẽ, vật liệu kết cấu…
•    Bổ sung các chi tiết 2D
•    Làm việc với sheet
•    Khung tên
    5.2. In ấn hồ sơ hoàn thiện
6.    Export Revit structure sang các phần mềm khác
    6.1. Các công cụ phân tích kết cấu
•    Làm việc với mô hình tính toán
•    Hiệu chỉnh mô hình tính
•    Kiểm tra tính liên tục của mô hình tính 
    6.2. Xuất mô hình tính toán sang ETABS
    6.3. Xuất bản vẽ AutoCAD
7.    Thực hành: Xây dựng hồ sơ thiết kế kết cấu cho công trình thực tế

Được tặng 1 licence trọn đời phần mềm SCiE-RCF - Thiết kế Tự động thép Khung không gian BTCT (trị giá 500 000 VNĐ)

Chính sách đăng ký nhóm: Đăng ký nhóm 5 học viên, giảm 5% học phí. Đăng ký nhóm 10 học viên trở lên giảm 10% học phí.

 

Đang cập nhật...

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn