Tuyển sinh lớp REVIT MEP

Học Phí : 2 triệu đồng / 1 học viên
Ngày Khai Giảng : Dự kiến tháng 11
HV Đã Đăng Ký : 2 học viên

Revit MEP 2017 là phần mềm mới nhất của Autodesk trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc..Phần mềm Revit MEP rất phù hợp cho Kiến trúc sư, Kỹ sư, Họa viên kiến trúc trong thiết kế. Nội dung dưới đây là khung chương trình, học viên được cung cấp 1DVD tài liệu học tập.

  1. Mục tiêu: Đào tạo tất cả các vấn đề trong Help của Revit MEP cũng như theo giáo trình của Autodesk...
  • Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thiết kế kiến trúc, xây dựng dùng phần mềm Autodesk Revit MEP 2017. Đây là phần mềm rất mạnh cho thiết kế 3D phục vụ cho thiết kế kiến trúc, xây dựng..
    Khoá học nhằm cung cấp công cụ và các tính năng từ cơ bản đến nâng cao trong phần mềm Revit MEP 2017
  1.  Nội dung:

  Khóa học cung cấp cho bạn:

-Các khái niệm về môi trường đồ họa 3 chiều trong Revit MEP 2017.

-Các công cụ tạo mô hình 3 chiều

-Các kỹ năng thiết kế bản vẽ xây dựng theo mô hình 3 chiều …

-Tạo khối và tham khảo ngoài đối với bản vẽ 3 chiều…

-Tạo các mô hình thực qua render, các hiệu ứng môi trường..

-Lập các bảng kê vật tư.

-Kết xuất dữ liệu sang Microsoft Excel

       3.Kiến thức, kỹ năng đạt được sau khi tham gia khoá học này

-    Bạn có thể thiết kế các bản vẽ 3D xây dựng thành thạo.

-    Sử dụng hiệu quả các công cụ trợ giúp trong việc vẽ và xây dựng bản vẽ hiệu quả, nhanh, chính xác.

-    Tạo nền tảng vững chắc cho việc tạo các mô hình kiến trúc, xây dựng 3D trong các phần mềm chuyên ngành .

-    Tạo, quản lý camera, sương mù, vật liệu…

-   Tự động tạo các bản vẽ 2D từ mô hình 3D.

        4.Kiến thức cần có trước khi tham gia khoá học này:

-    Kiến thức căn bản về vẽ kỹ thuật xây dựng.

-    Đã có kinh nghiệm với AutoCAD hay đã học qua AutoCAD 2D.

-    Có kiến thức phù hợp với 1 trong các ngành Xây dựng, Kiến trúc, cơ điện lạnh

 

 

1.Giới thiệu Revit MEP

- Tạo dự án    

- Giao diện
- Khái niệm khởi tạo dự án với Revit MEP
-Tạo các bản vẽ với Revit MEP
-Khởi tạo dự án với các dịnh dạng sẵn có

1.1Các đối tượng thiết kế kiến trúc phần 1
-Các đối tượng thiết kế kiến trúc phần
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Column Grid, Wall, Door, Windows…
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Slab, Roof, Roof Slab, Cầu thang…  
1.2. Các đối tượng thiết kế kiến trúc phần 3 &phần 4
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Curtain Wall, Structural…
-Các lệnh này nhằm giúp thực hiện các đối tượng vẽ
-Door – windows Assembly, Profile …   
1.3.Tạo và quản lý các đối tượng kiến trúc  
-Quản lý đối tượng qua Family
- Shared parameters.   

1.4. Xây dựng bản vẽ mô hình biệt thự 3D   
-Ứng dụng các lệnh đã học để xây dựng và hiệu chỉnh các đối tượng..
-Massing  
1.5. Các lệnh tạo bản vẽ 2D từ 3D
Tạo các bảng thống kê chi tiết   
-Tạo bản vẽ 2D và 3D từ mô hình 3D
-Lệnh Section và Elevation
-Dimension
-Detailing
-Tạo các bảng kê chi tiết vàv liên kết với bảng tính
-Schedule
1.6. Kết xuất bản vẽ Sheet
-Các lệnh tạo đối tượng phụ trợ  
 -Các công cụ để kết xuất bản vẽ
-Liên kết với 3DS Max Design và Lumion để tạo phối cảnh
-Camera, Area, Layout Grid…
- Workset


Các phần riêng của Revit MEP 2017


1. Mô tả
Khóa học này bao gồm các  tính năng cơ bản của Revit MEP từ thiết kế cơ sở đến thiết kế kỹ thuật.

Học viên có thể học triển khai chi tiết các đối tựơng, thư viện, phân tích năng lượng và phối hợp làm việc nhóm…
2. Nội dung 
Sử dụng phần mềm Revit MEP - Using Revit MEP Software
• Tính tương tự và khác biệt giữa Revit Architecure và Revit MEP - Similarities and differences between Revit Architecture and Revit MEP
• Giao diện - User interface
Làm việc với các hệ khác nhau - Working in a Multiplatform, Multisystem Environment
• Phối hợp làm việc trong dự án - Collaborating on projects
• Liên kết các dự án - Linking projects
• Importing/Exporting
• Tạo các mẫu dự án - Creating project templates
Thiết kế hệ thống - Designing Systems
• Chuẩn bị mô hình cho thiết kế cơ điện - Preparing models for MEP design
• Phân tích năng lượng cho công trình  - Building Analysis
• Tạo hệ thống HVAC - Creating HVAC designs
• Thiết bị - Equipment
• Bảng kê - Schedules
Những khái niệm căn bản về hệ thống cấp thoát nước và ống - The Basics of Plumbing Systems and Piping Systems
• Tạo hệ thống cấp thóat nước  - Creating plumbing systems
• Tạo thư viện các thiết bị cấp thoát nước - Plumbing fixture libraries
• Tạo hệ thống cứu hỏa- Creating a fire protection system
• Tạo hệ thống điện  - Creating electrical designs
Tạo các tài liệu dự án  - Documenting Project Information
• Tạo và chỉnh sửa bảng kê - Creating and editing schedules
• Tạo và chỉnh sửa các thẻ cho thiết bị - Creating and editing equipment tags
• Tạo các mặt cắt và bảng vẽ 3D - Creating sections and 3D views
• Tạo bản vẽ thi công  -  Creating contract drawings
• Tạo bản khai triển chi tiết - Creating detail sheets
• Tạo khung tên - Creating titleblocks
**Làm việc với AutoCAD MEP  - Importing and Exporting to AutoCAD MEP  
***Tính toán phụ tải lạnh với Trane Trace 700 - Heat and  Cooling Load Calculation with Trane Trace 700

Chính sách đăng ký nhóm: Đăng ký nhóm 5 học viên, giảm 5% học phí.

Dana BIM sẽ có ưu đãi cho những bạn đăng ký còn là sinh viên.

Các chế độ giảm học phí theo chính sách của Dana BIM.

Đặc biệt : được hoàn trả 100% học phí cho học viên nếu không hài lòng.

Đang cập nhật...

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn