.

BIM được áp dụng cho hạng mục bãi đỗ xe ngầm Dự án cải tạo trụ sở Chính phủ

04/10/2017 | 1 Lượt xem

Về việc đăng ký thực hiện áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho hạng mục bãi đỗ xe ngầm Dự án thành phần 3 – thuộc Dự án cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1623/BXD-VP trả lời Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).

Việc áp dụng hệ thống thông tin công trình đã được quy định trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Quan điểm Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình đã được nêu rõ tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc áp dụng BIM cho hạng mục Bãi đỗ xe ngầm thuộc Dự án thành phần 3 – Dự án cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và VPCP. Để triển khai thực hiện, đề nghị Ban quản lý dự án báo cáo chủ đầu tư xem xét chấp thuận.

Trong quá trình triển khai và áp dụng BIM cho hạng mục bãi đỗ xe ngầm dự án thành phần 3 thuộc Dự án cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và VPCP, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM của Bộ Xây dựng.

Theo baomoi

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại DANA BIM

Hãy đăng ký để tham gia lớp học trải nghiệm.

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn