.

Đăng ký công trình thực hiện áp dụng BIM theo Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình - BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

09/08/2017 | 1 Lượt xem

Đăng ký công trình thực hiện áp dụng BIM theo Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình - BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình 
Ngày 26/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1452/BXD-VP gửi Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc đăng ký công trình thực hiện áp dụng BIM theo Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. 

Mô hình thông tin công trình (Building Information Model – BIM) ngày càng được quan tâm và được ứng dụng tại nhiều nước trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. BIM có khả năng giúp giải quyết các vấn đề lãng phí, năng suất thấp đang tồn tại phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và được đánh giá là xu hướng công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng.

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Theo đó có giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm đề xuất gửi Bộ Xây dựng tổng hợp danh sách công trình áp dụng BIM: trong thiết kế, thi công, quản lý dự án cho các công trình xây dựng mới thuộc các loại khác nhau từ cấp I trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (trên cơ sở tự nguyện); trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

Để có cơ sở lập kế hoạch và triển khai hỗ trợ các công trình áp dụng BIM, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 1 để đăng ký công trình áp dụng BIM theo như quy định tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Xây dựng để tổng hợp trước ngày 21/7/2017.

- Mẫu biểu đăng ký theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

- Địa chỉ gửi đăng ký: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo BIM, Bộ Xây dựng (Viện Kinh tế xây dựng, số 20, phố Thể Giao, phường Lê Đại Hành, thành phố Hà Nội)

Chi tiết liên lạc: điện thoại 024 39740265; Fax: 024 38215987 hoặc ông Tạ Ngọc Bình, điện thoại 0912 922 126, email: ngocbinh.ta@gmail.com.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1452/BXD-VP

Tài liệu đính kèm bài viết

 

(BXD_1452_BXD-VP_26062017.doc)

Tải về

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại DANA BIM

Hãy đăng ký để tham gia lớp học trải nghiệm.

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn