.

Nói về triển khai BIM

08/08/2017 | 1 Lượt xem

TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI DỰ ÁN BIM

A. BIM - Tổng quan:
- BIM là gì?
- Các nguyên tắcvà thuộc tính cơ bản của BIM
- Thiết kế dùng BIM như thế nào?
- Kiến trúc giải pháp dùng BIM.
- Quy trình BIM.


B. BIM Team Process: Quy trình BIM cho nhóm thực hiện BIM.
- Các vấn đề thường gặp khi làm việc nhóm.
- Team là gì?
- Xây dựng 1 đội BIM team hiệu quả.
- Mục tiêu của BIM Team.
- Vai trò và trách nhiệm các thành viên BIM Team.


C. Kế hoạch phát triển BIM Team:
- Hoạch định chiến lược thực hiện.
- Thiết kế ý tưởng dùng BIM như thế nào? (Dùng cho TVTK).
- Quản trị rủi ro
- Xây dựng thư viện BIM cho các cấp chi tiết (LOD)
- Kế hoạch xây dựng BIM content cho việc bốc dự toán, mô phỏng thi công, chế tạo và phân tích nhiệt, kết cấu, chiếu sáng.


D. Kế hoạch thực thi:
- Nhu cầu việc lên kế hoạch
- Đánh giá sơ bộ dùng Autodesk BIM Deployment Plan.
- Kế hoạch tổng thể triển khai BIM - BIM Project Plan
- Các giai đoạn của dự án BIM
- Quy trình kế hoạch.
- Các công cụ hỗ trợ cho Quản lý, thực thi và làm việc nhóm.
-Theo dõi kế hoạch thực thi BIM.
- Kế hoạch giám sát chất lượng.


E. Xác định yêu cầu BIM:
Giai đoạn này rất quan trọng để có được 1 đặc tả yêu cầu chính xác những gì các bên tham gia dự án muốn làm để tránh việc thay đổi nhiều lần.
- Yêu cầu là gì?
- Quản trị sự thay đổi về yêu cầu.
- Xây dựng đặc tả yêu cầu BIM (BIM Requirement Specification)


F. Thiết kế dùng BIM:
- Nguyên lý thiết kế dùng BIM.
- Thực hiện thiết kế trong BIM Team như thế nào.
- Các tiêu chuẩn thiết kế BIM (BIM Design Standards)
- Thiết kế BIM cho việc tái sử dụng.
- Thiết kế BIM cho việc trích xuất và trình bày dữ liệu.
- Thiết kế BIM cho việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
- Các quá trình đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm BIM (BIM Products).


G. Thực thi sản phẩm BIM (BIM Products):
- Các tiêu chuẩn hoàn thành việc thiết kế BIM (BIM Completion Criteria).
- Các tiêu chuẩn thực thi BIM (BIM Implementation Standards)
- Chiến lược thực thi BIM.


H. Kế hoạch kiểm thử và tích hợp hệ thống với BIM:
Trong 1 dự án BIM có khá nhiều lĩnh vực từ các bộ môn tham gia bao gồm Kiến trúc, kết cấu, cơ điện...Việc tích hợp liên tục các bộ môn trong suốt dự án là rất cần thiết.
- Nguyên lý kiểm thử.
- Chiến lược kiểm thử chất lượng BIM Products.
- Chiến lược xây dựng và tích hợp sản phẩm BIM.
- Kế hoạch kiểm thử.


I. Vai trò của các thành viên BIM Team:
- BIM Decision Boards:
.Business Manager
.Project Manager
.System Architect and/or Data Manager.
- Các thành viên BIM team:
. BIM Manager
. BIM Coordinator
. BIM Solution Architect
. Requirement Engineers.
. BIM designers
. BIM Modelers and Drafters
. BIM QA/AC Manager


J. Triển khai BIM process với BIM Team:
- Các điều lệ của đội BIM (BIM Team charter)
- Các yêu cầu bắt buộc với BIM Team.
- BIM Team dynamics and communication.
- Các quy trình làm việc nhóm.

Khi khai triển BIM, các công ty thực hiện từng bước theo BIM Maturity Model:

- Thiết lập các nền tảng cho công ty như BIM Guide, BIM Modeling Standard, BIM Content standards...
- Ứng dụng các dịch vụ đám mây để phân tích: Năng lượng, gió, chiếu sáng...
- Cấp độ cao nhất là Cloud IPD BIM...Toàn bộ doanh nghiệp triển khai dịch vụ điện toán đám mây cho việc phối hợp thiết kế, phân tích toàn bộ dự án.
Các bước nâng cao có thể thực hiện như sau:
- Ứng dụng Data Mining cho việc ước lượng chi phí dự án (Cần làm rõ dữ liệu quá khứ - Historical Data đã thu thập - Captured).
- Ứng dụng lý thuyết trò chơi (Game Theory) cho việc lấy yêu cầu (BIM requirements) và lựa chọn giải pháp thiết kế BIM (BIM Solution Architecture Tradeoffs).
- Áp dụng Computational Design và Multidisciplinary Design Optimzation (MDO) để tối ưu chi phí...Đặc biết quan tâm đến Shape and Object Interrogation, Shape Grammar và Form Language để tối ưu phương án thiết kế.
- Áp dụng BIM Testing oriented development methods để thiết kế chi tiết.
- Áp dụng Big Data for realtime measurement and analysis...
- Phân tích và cải tiến quy trình (Continuous Process Improvement).
Các công cụ hiện nay phục vụ cho việc thiết kế và tối ưu hóa dùng BIM đều có đầy đủ trên thị trường nhưng đòi hỏi doanh nghiệp phải có bộ phận R&D đủ mạnh...
 

(Theo REDSUN)

 

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại DANA BIM

Hãy đăng ký để tham gia lớp học trải nghiệm.

Copyright © 2017 DANABIM . All rights reserved.

281 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng

+84 0236 3.575.282

info@danabim.vn

https://danabim.vn

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn